Badania Danych Odpadowych – nowy obowiązek przedsiębiorców prowadzących cateringi dietetyczne

W listopadzie tego roku powołany został nowy resort rządu, którym jest Ministerstwo Klimatu. Jedną z pierwszych istotnych decyzji tego resortu jest wprowadzenie Badań Danych Odpadowych. System został uruchomiony 16 grudnia 2019 roku i ma on służyć ograniczeniu szkód wynikających z nieprawidłowego zarządzania odpadami przez polskie przedsiębiorstwa. Czym grozi niepodporządkowanie się nowym przepisom? Co należy zrobić, aby tych konsekwencji uniknąć? O tym piszemy w dzisiejszym wpisie

Rejestracja- jak, gdzie i kiedy?

Zarejestrować powinien się każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności ma do czynienia z odpadami niebezpiecznymi. Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje właściwości mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia człowieka. Z tego względu BDO dotyczy cateringów dietetycznych, bo do takich odpadów zaliczają się chociażby pudełka w których sprzedawana jest dieta czy olej używany do smażenia potraw.

badania danych odpadowych

Każdy nowy podmiot, który w ramach swojego przyszłego działania operacyjnego będzie miał kontakt z odpadami niebezpiecznymi powinien zarejestrować się przed rozpoczęciem takiej działalności. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca już prowadzi taką działalność, wówczas wniosek rejestracyjny powinien złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do końca roku 2019.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć na 4 sposoby.

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
 • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
 • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 •  przez platformę ePUAP (https://login.gov.pl/login/login?ssot=phhrgoqtgo4clziuen20)

Ile to kosztuje?

Sprawy nie warto bagatelizować, ponieważ opłaty rejestracyjne są stosunkowo niewielkie, a jednocześnie kary za brak rejestracji wynoszą od 5 tysięcy do nawet 1 000 000 złotych! Co to znaczy niewielkie opłaty? Dla większości przedsiębiorców wyniesie ona zaledwie 300 zł rocznie. Jeszcze mniej zapłacą mikroprzedsiębiorcy – jedynie 100 złotych. Tyle samo wynoszą opłaty roczne, które należy odprowadzać w latach kolejnych. Co więcej, jeżeli nie mamy pewności czy nasza działalność podlega pod wpis BDO, wówczas przysługuje nam bezpłatna rejestracja. Opłata powinna zostać wniesiona na konto właściwego dla siedziby firmy urzędu marszałkowskiego w terminie do końca lutego roku, za który zostaje wniesiona opłata. Numery kont internetowych, na które należy dokonać płatności znajdują się na stronach internetowych tych urzędów.

Zwolnienie z opłat

Tak naprawdę wiele podmiotów będzie zwolnionych z ponoszenie wszelkiej opłaty. Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 •  producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań
 •  wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego BDO

Bardzo istotne jest to, że nie wystarczy sama rejestracja. Uzyskany Numer Rejestracyjny BDO należy umieścić na następujących dokumentach:

 • faktury VAT
 • paragony fiskalne
 • umowy kupna-sprzedaży
 • sprawozdania
 • karty przekazania odpadów
 • karty ewidencji odpadów

W przypadku nie umieszczenia tego numeru na przedsiębiorcę może zostać nałożona taka sama kara jak w przypadku braku rejestracji, to jest od 5 tys. do miliona złotych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *